به رضایت‌سنجی مشتریان کافه پیک (اقدسیه) خودتان خوش‌آمدید

آیا بار اولی است که به اینجا آمده‌اید؟

آیا اینجا را به دوستان و عزیزانتان هم پیشنهاد می‌کنید؟

(0 یعنی اصلا و ابدا توصیه نمی‌کنم- 10 یعنی حتما توصیه می‌کنم)