Project Description

خلق برند آتی‌بان

تبدیل یک ایده، به استراتژی برند و لوگوی آن

صورت مسئله:

شرکت آراد سفیر آرامش، در سال 1401 با هدف خلق یک برند در حوزه خدمات برخط (Online) بیمه‌ای، از طریق آژانس دی‌بان به ما مراجعه کرد.

زیرساخت‌های اولیه فنی این کسب و کار، راه‌اندازی شده بود و با توجه به محدودیت زمانی که از سوی سازمان بیمه مرکزی ایران برای این شرکت قرارداده‌بود، پروژه خلق برند جدید باید در بازه‌ی زمانی محدودی انجام می‌شد.

بعلاوه، در زمان آغاز این پروژه، بازار خدمات آنلاین بیمه شاهد حضور برندهای متعددی بود و ایجاد تمایز رقابتی و بصری برای برند تازه وارد، ضروری بود و این امر، رویکرد بلندمدت برای توسعه برند را می‌طلبید.

لوگوی برندهای بیمه آنلاین

راه‌کار:

در این پروژه، ابتدا مصاحبه‌های عمیقی با مدیران و راه‌بران برند انجام شد، همچنین مطالعات بهینه‌کاوی برای تکمیل اطلاعات صورت پذیرفت. سپس استراتژی برند بر اساس تحلیل و جمع‌بندی اطلاعات بدست آمده، تهیه و تصویب گردید. در ادامه، فرآیند خلق نام برند آغاز شد و پس از انتخاب نام توسط کارفرما و تایید سازمان بیمه مرکزی، ثبت آن انجام شد.

با گزینش نام برند، بر اساس استراتژی تدوین شده، اتودهای طراحی لوگو توسط تیم طراحی گروه مشاورین ود انجام شد و پس خلق و اصلاحات طراحی، لوگو شامل آیکون و تایپ نوشتاری برند مورد تایید کارفرما قرار گرفت و خلق برند آتی‌بان صورت پذیرفت.

در نهایت، وب‌سایت شرکت آتی‌بان به عنوان اصلی‌ترین نقطه تماس برند با مخاطبانش بارگذاری شد.

خروجی‌های این پروژه عبارتند از:

  • تدوین استراتژی برند

  • گزینش نام برند

  • طراحی لوگو و هویت بصری برند

خلق برند آتی‌بان
خلق برند آتی‌بان
خلق برند آتی‌بان