وفاداری و وفادارسازی مشتریان در کلینیک های پزشکی تخصصی و دندانپزشکی

سلامتی، ارزشمندترین دارایی انسانهاست و در صورت به خطر افتادن این نعمت، کیفیت و ماهیت زندگی افراد در معرض آسیب قرار می گیرد. از این رو خدمات پزشکی همواره مورد نیاز جامعه بوده و خواهد بود. اما از سویی دیگر، گزینه های متعدد و متنوعی برای رفع نیازهای سلامتی افراد خصوصا در کلان شهر ها و مناطق پرجمعیت آنها وجود دارد. از این رو وفاداری مشتریان به کلینیک های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی، تضمین کننده جریان درآمد و سود برای آن مراکز خواهد بود. در تحقیقاتی که انجام شده است،

بیش از نیمی از مراجعین مراکز درمانی، بدلیل برآورده نشدن خواسته هایشان از آن مراکز، دیگر به آنها باز نمی گردند.

با توجه به آنکه جذب یک مشتری جدید در صنعت درمانی و پزشکی، نیازمند سرمایه گذاری در حوزه اطلاع رسانی و بازاریابی است، طبیعتا حفظ مشتریان قدیمی و وفادارساختن آنها برای مراجعه مجدد خود یا عزیزان و دوستانشان به آن مرکز، صرفه اقتصادی بیشتر داشته و سودآور تر است.

وفاداری کلینیک پزشکی و دندانپزشکی healthcare clinic dental loyalty

برای یک کلینیک پزشکی تخصصی یا دندانپزشکی، وفاداری مراجعین و مشتریانش به عوامل متعددی بستگی دارد. در این زمینه تحقیقات متعددی انجام شده است اما می توان اصلی ترین عوامل موثر بر وفاداری مراجعین به مراکز درمانی را در زیر مشاهده کرد:

وفاداری کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی Loyalty healthcare clinic dental clinics

عوامل موثر بر وفاداری مراجعین مراکز درمانی، کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی:

اعتماد

اعتماد به یک مرکز درمانی یا کلینیک پزشکی یا دندانپزشکی، دو جنبه اصلی دارد: دانش و تجربه پزشکان و متخصصان آن مرکز و همچنین امکانات و توانمندی فنی آنجا. اگر مراجعین یک مرکز، نسبت به دانش متخصصان و یا امکانات موجود در آن مرکز سلب اعتماد شوند، دیگر به آنجا مراجعه نخواخند کرد و یا به عزیزانشان توصیه نمی کنند.

کیفیت ادراکی مراجعین

کیفیت ادراکی عموما به موضوعات ظاهری و خدمات قابل لمس برای مراجعین باز می گردد که با کیفیت واقعی، متفاوت است.به عنوان نمونع در یک کلینیک دندنپزشکی، ممکن است با کیفیت ترین مواد کامپوزیتی موجود در بازار استفاده شود اما مراجعین، قضاوت خود را بر اساس راحتی صندلی های انتظار آن مرکز انجام دهند.

رضایتمندی مراجعین

قطعا بازیابی سلامتی، اصلی ترین پارامتر رضایتمندی مراجعین به یک مرکز پزشکی یا دندانپزشکی است اما مواردی مانند قیمت خدمات، برخورد پرسنل، فضای مرکز، پیگیری های پس از درمان و… می تواند بر رضایتمندی مراجعین و وفاداری شان تاثیر بسزایی گذارد.

فرآیندهای خدمت رسانی

از زمانیکه فرد برای رفتن به یک مرکز درمانی تصمیم می گیرد، فرآیندهای خدمت رسانی آغاز می شود. در تمامی گامهای این فرآیند مانند معرفی، نوبت دهی، تشخیص، درمان و پس از درمان، مراجعین باید احساس احترام، همدلی و همراهی کنند.

تصویر ذهنی از برند مرکز درمانی

تصویر ذهنی برند، خود متاثر از کلیه عوامل بالاست و البته بر آنها نیز تاثیر می گذارد اما به عنوان یک پارامتر مجزا نیز بر وفاداری مراجعین مراکز درمانی تاثیر می گذارد.

تعهد مرکز درمانی

در یک کلینیک پزشکی و دندانپزشکی، ارزشمندترین دارایی مراجعین یعنی سلامتی شان در ازای پرداخت پول بدست می آید اما مراجعین  نباید احساس کنند که آن مرکز صرفا بدنبال کسب درآمد از افراد است. آنها باید احساس کنند که آن مرکز نسبت سوگندنامه سقراط متعد است و بدنبال ارتقای سلامتی و حفظ جان افراد است.

کیفیت و کمیت خدمات

کیفیت خدمات پزشکی، تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی افراد می گذارد. در کنار این امر، بعضا کمیت خدمات ارائه شده نیز بر وفاداری مراجعین به آن مرکز و توصیه آن به دیگران موثر است. به عنوان نمونه در یک مرکز تشخیصی پزشکی، مدت زمانی که پزشکان با بیمار برای تشخیص می گذراند، در کنار کیفیت تشخیص آنجا (مانند دستگاه های مورد استفاده) به عنوان هوامل کیفی و کمی ارائه خدمات است.

تجربه سایرین و توصیه ها

هرچقدر یک موضوع  برای افراد حساسیت بیشتری پیدا می کند، دامنه جستجوی آنها نیز گسترده تر شده و اعتمادشان به گفته های دوستان و آشنایانشان نیز بیشتر می شود. از این رو شنیدن تجربه ها یا توصیه های دیگران، می تواند بر مراجعه مراجعین به یک مرکز درمانی و وفاداری آنها تاثیر گذارد.

عوامل زیادی بر وفاداری مراجعین کلینیک‌های پزشکی و دندانپزشکی تاثیر دارند. قبلا در مقاله ای در مورد ایجاد وفاداری مشتریان در کلینیک‌های پزشکی و دندانپزشکی مطلبی نوشتیم که ممکن است برای شما جذاب باشد. 

فرآیند وفادارسازی که برندها همراه با گروه مشاورین ود طی خواهند کرد، علمی، آزمون شده و موثر است و برای برندهایی که پتانسیل خلق مشتری وفادار را دارند، بسیار کارا است. 
فرآیند وفاداری وفادارسازی
گروه مشاورین ود با دانش و تجربه ای که در تیم مشاورین خود انباشته است، بر راهبردها و راهکارهای خلق وفاداری مشتریان و وفادارسازی آنها به برندها متمرکز است. ما همراه برندها در مسیر وفادارسازی مشتریانشان هستیم و تا زمان حصول نتیجه مطلوب، خود را موظف به ارائه خدمات برای کسب و کارها و برندها می دانیم. 

مشتاقیم به همکلامی با شما

با ما در ارتباط باشید